Načrtovanje Vrednotenje Izvedeni projekti Naročniki Cenik

 

Cenik storitev

Cenik storitev Studia Maligoj pri projektih načrtovanja uporabniških vmesnikov.

Dolgoročne pogodbe z naročniki

 

A. Velika naročila 25 €/h
  Aktivna vključenost v projekt. Dolgoročni projekti, sodelovanje od začetka projekta (sprotno seznanjanje z vsebino, sproten vpliv na razvoj). Naročnikova infrastruktura. Povprečno število obračunanih ur na mesec: 50 ali več.  
B. Srednje velika naročila 30 €/h
  Zunanje sodelovanje. Projekti manjšega obsega, ki jih redno spremljam na daljši rok (sprotno seznanjanje z vsebino, sproten vpliv na razvoj). Povprečno število obračunanih ur na mesec: 25 ali več.  
C. Svetovalne ure 70 €/h
  Urgentni vpoklici v projekte za evaluacijo, preglede tekočih projektov, svetovanja, brainstormingi, zastopanje pri naročnikih in podobna opravila.  

 

Obračun ur vsebuje seznam opravljenega dela z datumom, opisom dela in količino opravljenih ur. Ure se obračunavajo na pol ure natančno. Račun se izstavi mesečno na podlagi potrjenega obračuna.

Morebitni dodatni stroški se obračunajo po dogovoru.

Potni stroški se obračunajo kot opravljena ura (vožnja po Ljubljani po enotni tarifi 15 minut - 6.25 €, daljše vožnje po dejanskem trajanju). Pri A se prihod na sedež naročnika ne obračunava.

Cene so brez DDV. Cenik velja od 1. septembra 2009.

Pogodbe na ključ

 

Na željo naročnika se lahko sklene pogodba z dogovorjeno vrednostjo. Po pregledu naročila pripravim ponudbo s pričakovanim obsegom dela in vrednostjo storitev. Po sklenitvi pogodbe se obseg dela, rok izvedbe in vrednost spremenita zgolj na zahtevo naročnika.

Tadej Maligoj > Načrtovanje uporabniških vmesnikov > Cenik