Pregled Znaki & Logotipi Knjige & Revije Zemljevidi Ogledni kartoni

Legenda

D Obseg dela
N Naročnik

Zemljevidi

Izbor del s področja oblikovanja in izdelave zemljevidov.

 

Zbirka vodnikov Sidarta

D Zasnova, oblikovanje in izvedba zemljevidov

N Založba Sidarta d.o.o. Ljubljana

1996 – 2003

> Več

Po poteh skrivnosti

D Zasnova, oblikovanje in izvedba zemljevidov

N Vale-Novak d.o.o. Ljubljana

2001

Planinski vestnik

D Zasnova, oblikovanje in izvedba preglednih zemljevidov

N Planinska zveza

2001 – 2002

> Več

Kolesarske karte
Pohorje—Mura, Kraški park, Krajnska gora

D Zasnova, oblikovanje in izvedba karte

N Sidarta / Mariborska razvojna agencija / Phare

1999 – 2001

Državne topografske karte (DTK 25, 50, 100)

D Oblikovanje kartografskega ključa (soavtorstvo)

N Geodetski inštitut Slovenije

1999

> Več

Dolgoročni plan RS

D Oblikovanje kartografskih prilog državnih prostorskih načrtov

N Ministrstvo za okolje in prostor

1995 – 1997

> Več