Načrtovanje Vrednotenje Izvedeni projekti Naročniki Cenik

Na tej strani:

Pristop k oblikovanju uporabniških vmesnikov

Načrtovanje uporabniških vmesnikov

Kot načrtovalec uporabniških vmesnikov računalniškim orodjem dodajam všečnost, uporabnost in tržno vrednost. Podobno kot arhitekt pri gradnji objektov in industrijski oblikovalec pri snovanju izdelka skrbim za lastnosti, ki jih cenita tako kupec kot prodajalec.

 

A Spoznavanje poslovnega procesa

Pri spoznavanju poslovnega procesa iščemo možnosti optimizacije dela v računalniško podprtem okolju.

B Spoznavanje uporabnika in njegovega dela

Dobro poznavanje uporabnika orodja, njegovih motivov in dela omogoča prilagoditev za učinkovito delovno mesto.

C Modeliranje uporabniškega vmesnika

Z modelom novega orodja pravočasno odkrivamo napačna predvidevanja in pasti tehnične izvedbe.

 

 

Računalnik je orodje. Dobro orodje ima smisel: učinkovitost delavca s tem orodjem. Da naredimo programsko opremo, ki delavca in njegovo delovno mesto res naredi učinkovito, moramo:

 

A Poznati delo, za katero bo orodje uporabljano. Če je potrebno in ustrezno, sam poslovni proces tudi prilagoditi novemu orodju. To se pri prehodu s papirnega na elektronsko poslovanje tudi pogosto zgodi.

B Poznati uporabnika orodja. Oceniti njegovo znanje, motiviranost, spretnost, izkušnje, pa tudi ergonomske značilnosti in pogoje dela v posebnih okoliščinah.

C Spoznanja pretvoriti v razumljiv uporabniški vmesnik orodja. To je najpomembnejša faza, v kateri se realno življenje upodobi v virtualnem svetu računalniškega zaslona. Z modeli uporabniškega vmesnika (papirni modeli, html modeli) relativno hitro in predvsem pravočasno preverimo idejno zasnovo bodoče aplikacije. Z njimi opravimo verodostojna testiranja uporabnosti, učljivosti, ustreznosti in delovne učinkovitosti uporabnikov (> vrednotenje). Uporabljena tehnologija omogoča kratke cikle popravljanja in ponovnega pregleda rešitev. Hkrati z zunanjim delom uporabniškega vmesnika se preverja tudi možnost tehnične izvedbe.

 

> Izvedeni projekti

Tadej Maligoj >Načrtovanje uporabniških vmesnikov