Načrtovanje Vrednotenje Izvedeni projekti Naročniki Cenik

Na tej strani:

O razlogih in tehnikah preverjanja uporabnosti

Vrednotenje uporabnosti

Vrednotenje je del razvoja uporabniškega vmesnika oz. ocena gotovega izdelka (ko gre za redizajn). Pri vrednotenju uporabljam različne tehnike, med katerimi sta najpomembnejši:

Odvisno od vrste projekta oz. naročila napišem bolj ali manj formalno poročilo o uporabnosti z naštetimi problemi, kjer bi lahko imel uporabnik težave, ter predloge mogočih rešitev.
Najpomembneje je, da se preverjanje opravlja pravočasno — v fazi planiranja projekta.

Ekspertni pregled

Podrobno pregledam obstoječ material: obstoječe spletno mesto ali verzijo programa, idejne skice, model novega prototipa na kakršnemkoli mediju.

Poskušam ugotoviti, kje bodo imeli uporabniki probleme pri uporabi:

Testiranje uporabnosti

Pri pomembnih spletnih servisih, še posebej pa pri poslovnih programih, je redno preverjanje rešitev s testiranji uporabnosti ključnega pomena za dober izdelek.

Klasična testiranja uporabnosti se redko izvaja zaradi visokih stroškov. Sam uporabljam "ta hitre" oblike testiranja: v improviziranem laboratoriju in z malim številm uporabnikov se za minimalne stroške odkrije veliko večino uporabnostnih problemov. Pravočasno.

> Zakaj testiranje?

> Kako testiramo na hitro in brez denarja?

> Kaj in kdaj testiramo?

Poročilo o uporabnosti

Ugotovitve vrednotenja uporabnosti na koncu strnem v obliko krajšega poročila. To je osnova za telefonske konference s projektno skupino (oz. vsemi zainteresiranimi), srečanja in korekture v živo. Te korekture so med seboj različne, bolj ali manj formalne, v večjih ali manjših zasedbah. Na srečanjih odgovarjam na vprašanja in pomagam s predlogi za odpravo uporabnostnih težav.

Dostikrat pride do položaja, ko je razvoj tako intenziven, da za nekaj časa dobim mizo v pisarni in postanem del ekipe s stalno zadolžitvijo. Takrat je vrednotenje manj formalno, zato pa bolj intenzivno in – kar je zelo pomembno – sprotno.

> Podrobno poročilo

Stroški vrednotenja

Pogosto obstaja bojazen pred stroški odpravljanja napak v uporabniškem vmesniku, odkritih pri vrednotenju "praktično gotovega" izdelka.

Zato ugotovljene težave v poročilu ocenim po nujnosti od "usodnih" do "malo škodljivih". Skupaj z naročnikom ocenimo, kdaj in katera popravljanja pridejo na vrsto takoj.

Seveda pa velja: zgodnja testiranja so cenejša in bolj učinkovita.