Načrtovanje Vrednotenje Izvedeni projekti Naročniki Cenik

Na tej strani:

Poslovne aplikacije (26) Sistemi za nadzor in upravljanje (7) Spletni servisi in predstavitve (10) Info terminali (2) Wap (1) Vrednotenje uporabnosti (2)

Legenda

D Obseg dela
N Naročnik
I Izvajalec

Izvedeni projekti

Delen in nikoli do konca popoln seznam referenčnih projektov s področja načrtovanja in vrednotenja uporabniških vmesnikov.

Poslovne aplikacije

Skrajšan seznam poslovnih aplikacij, pri katerih sem načrtoval, oblikoval ali izvedel uporabniški vmesnik.

Taktika

Business Process Management System

D Funkcionalna in oblikovna zasnova vmesnika

N Ixtlan Team d.o.o.

I Ixtlan Team d.o.o.

2009

> Obišči promocijsko stran

Čarovnik za letna poročila

Aplikacija za postavljanje poslovnih letnih poročil v elektronski obliki

D Funkcionalna zasnova vmesnika

N Vizuarna d.o.o.

I Vizuarna d.o.o.

2009

> Obišči promocijsko stran

FinD

Spletni portal finančnih in davčnih informacij

D Funkcionalna zasnova vmesnika

N IUS Software d.o.o.

I IUS Software d.o.o.

2006—2009

> Obišči spletni servis

Zdravstveni informacijski sistem

Informacijski sistem za vodenje zdravstvene ambulante

D Funkcionalna zasnova vmesnika

N Zdravstveni dom Ljubljana

I Hermes SoftLab d.d.

2008

AS Superstan

Intranetni sistem za sklepanje stanovanjskih zavarovanj

D Funkcionalna in oblikovna zasnova vmesnika

N Adriatic-Slovenica d.d.

I Crea d.o.o.

2008

Centralni registar stanovništva Črne Gore

Informacijski sistem za vodenje registrov državne uprave

D Funkcionalna in oblikovna zasnova vmesnika

N Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore

I Hermes SoftLab d.d.

2008

AS Online

Intranetni sistem za sklepanje avtomobilskih zavarovanj

D Funkcionalna in oblikovna zasnova vmesnika

N Adriatic-Slovenica d.d.

I Crea d.o.o.

2008

Kompas Bookings

Intranetni servis za reervacije turističnih kapacitet

D Funkcionalna in oblikovna zasnova vmesnika

N Kompas Holidays International d.d.

I S&T d.o.o.

2008

ETE - Enotna tehnična evidenca

Interna aplikacija

D Funkcionalna in oblikovalska zasnova

N Elektro Slovenija

I Hermes Softlab d.d.

2008

ARAO

Organizacijsko poslovni sistem v skladišču radioaktivnih odpadkov

D Funkcionalna in oblikovna zasnova vmesnika

N Agencija za radioaktivne odpadke

I Hermes SoftLab d.d. 

2007

Hrast Lite

Intranetna aplikacija za vodenje evidence zaposlenih

D Funkcionalna in oblikovna zasnova

N Hermes SoftLab d.d.

I Hermes SoftLab d.d. 

2007

Eivio

Interna aplikacija za nadzor in vzdrževanje igralniških avtomatov

D Konceptualna zasnova

N Hit d.d., Nova gorica

I S&T

2007

eDepeše

Interna aplikacija za pošiljanje depeš med centri

D Funkcionalna in oblikovalska zasnova

N Elektro Slovenija

I Hermes Softlab d.d.

2007

Innoreports

Intranetna aplikacija za vodenje in sledenje projektov

D Funkcionalna in oblikovna zasnova

N Innovatif d.o.o.

I Innovatif d.o.o.

2006

IUS Obresti

Windows aplikacija za izračunavanje obresti

D Strukturna in oblikovna zasnova

N IUS Software d.o.o.

I IUS Software d.o.o.

2006

Minimax

Spletni računovodski servis

D Funkcionalna in oblikovna zasnova

N Saop d.o.o.

I Saop d.o.o.

2006

K vpisnik

Zasnova elektronskega K vpisnika

D Funkcionalni model uporabniškega vmesnika, oblikovna zasnova, razpisna dokumentacija

N Vrhovno sodišče RS

2006

SRG vpisnik

Prenova elektronskega SRG vpisnika

D Funkcionalni model uporabniškega vmesnika, oblikovna zasnova, razpisna dokumentacija

N Vrhovno sodišče RS

2006

i-Vpisnik

Prenova elektronskega izvršilnega vpisnika

D Funkcionalni model uporabniškega vmesnika, oblikovna zasnova, razpisna dokumentacija

N Vrhovno sodišče RS

I Adacta d.o.o.

2005

eDavki

Spletni servis za poslovanje z davčnimi dokumenti

D Funkcionalni model uporabniškega vmesnika, oblikovna zasnova in izvedba

N Davčna uprava RS

I Hermes SoftLab d.d.

2004, 2005 (prenova)

> Obišči spletni servis

Spletni bančni odjemalec SEB.Net

Prenova bančnega odjemalca

D Funkcionalna in oblikovna zasnova

N/I Zaslon d.o.o.

2002

MediaLink

Spletno orodje za medijsko planiranje in naročanje

D Funkcionalna in oblikovna zasnova

N MediaPool d.o.o.

I Zaslon d.o.o. / Hermes SoftLab d.d.

2002

Compa

Računovodski ERP sistem

D Funkcionalna in oblikovna zasnova | Grafična izvedba

N Mobitel d.d.

I Zaslon d.o.o. / Hermes SoftLab d.d.

2002

Genobela

Orodje za generiranje objektov srednjega nivoja

D Funkcionalna in oblikovna zasnova

N, I Zaslon d.o.o. / Hermes SoftLab d.d.

2002

Poslovni agent

Spletno orodje za javljanje podatkov

D Oblikovna zasnova

I , N Zaslon d.o.o. Ljubljana

2001

FrontMan

Aplikacija za trgovske potnike

D Oblikovna zasnova

I , N Špica International d.o.o. Ljubljana

2001

[Na vrh]

Sistemi za nadzor in upravljanje

Skrajšan seznam sistemov, pri katerih sem načrtoval, oblikoval ali izvedel uporabniški vmesnik.

Nadzorni center strežniškega sistema e-sixt

D Oblikovna zasnova | Grafična izvedba

N Sixt, Hamburg I Hermes SoftLab d.d. Ljubljana

2001

Nadzor stikališča TE-TOL 110 kV

D Strokovno svetovanje

N TE-TO Ljubljana I Genera d.o.o. Ljubljana

2000

Nadzor klimatizacije v Tobačni
Nadzor energetskega bloka v Tobačni

D Oblikovna zasnova | Grafična izvedba

N Tobačna Ljubljana d.d. I Genera d.o.o. Ljubljana

2000

Stabilni protipožarni sistem v skladišču goriv Petrol Zalog - jug
Nadzor in vodenje skladišča goriv Petrol Zalog - jug

D Funkcionalna in oblikovna zasnova | Grafična izvedba

N Petrol d.d. I Genera d.o.o. Ljubljana

1999

Prenova sistema za nadzor in vodenje TE Trbovlje

D Oblikovna zasnova | Strokovno svetovanje

N TE Trbovlje I Korona d.d. Ljubljana

1999

Nadzor in vodenje skladišča goriv Petrol Zalog - sever

D Funkcionalna in oblikovna zasnova | Grafična izvedba

N Petrol d.d. I Korona d.o.o. Ljubljana

1997

Nadzor in vodenje HE Gönen, Turčija

D Oblikovna zasnova | Grafična izvedba

I Korona d.d. Ljubljana

1997

[Na vrh]

Spletni servisi in predstavitve

Izbran seznam spletnih mest in servisov, pri katerih sem načrtoval, oblikoval ali izvedel uporabniški vmesnik.

Prostočasnik

D Zasnova, izvedba in vzdrževanje spletnega mesta

N Revija Prostočasnik, Allegro d.o.o. I Tadej Maligoj

2007—2009

> Obišči spletno mesto

Ustvarjalne delavnice

D Funkcionalna in oblikovna zasnova | Izvedba | Administracija

N Ustvarjalne delavnice, Rada Kos

2001—2009

> Obišči spletno mesto

Osnovna šola Koseze

D Preoblikovanje spletnega mesta

N Osnovna šola Koseze

I Osnovna šola Koseze/Tadej Maligoj

2006 (kasneje prenovljeno)

Služba Vlade RS za evropske zadeve

D Zasnova in oblikovanje spletnega mesta

N,I SVEZ

2005 (kasneje prenovljeno)

Modelarstvo Stanovnik d.o.o.

D Zasnova, oblikovanje in izvedba spletne vizitke

N   Modelarstvo Stanovnik d.o.o.

2005

> Obišči spletno mesto

Lokus

D Funkcionalna in oblikovna zasnova

N Mobitel d.d.

I Hermes SoftLab d.d.

2003

STC – TransAlpine Chapter

D Funkcionalna in oblikovna zasnova | Izvedba | Administracija

N Society for Technical communication – TransAlpine Chapter

2001—2003 (kasneje prenovljeno)

Pismo Miklavžu

D Funkcionalna in oblikovna zasnova | Izvedba | Administracija

N Malčki palčki

2001—2007

BookingsChannel

D Funkcionalna in oblikovna zasnova | Izvedba

I Hermes SoftLab d.d.

2002

Ožja pogajalska skupina za pristop RS k EU

D Strokovno svetovanje

I Realis d.o.o. Ljubljana 

2000

> Obišči spletno mesto

[Na vrh]

Informacijski terminali

Informacijski terminali, pri katerih sem zasnoval, oblikoval ali izvedel uporabniški vmesnik.

Skenerski merilnik nog

D Funkcionalna in oblikovna zasnova uporabniškega vmesnika

N UCS d.o.o. Ljubljana

I Hermes SoftLab d.d.

2003

Bančni brezgotovinski avtomat E-kiosk

D Funkcionalna in oblikovna zasnova

N Nova Ljubljanska banka d.d.

I Zaslon d.o.o. Ljubljana

2002

[Na vrh]

Wap / GSM terminali

Skladišče goriv Petrol Zalog

Nadzor skladišča prek WAP terminala

D Funkcionalna in oblikovalska zasnova | Grafična izvedba.

N Petrol d.d.

I Genera d.o.o. Ljubljana.

2000

[Na vrh]

Vrednotenje uporabnosti

Samostojni projekti vrednotenja uporabnosti spletnih strani.

Vrednotenje spletnih strani NT konference 2003

D Vrednotenje uporabnosti | Testiranje uporabnosti

N, I Microsoft Slovenija d.o.o.

2003

Vrednotenje spletnih strani državne uprave RS

D Vrednotenje uporabnosti | Testiranje uporabnosti 

N Ministrstvo za informacijsko družbo

I Cati d.o.o.

2000

> Več o projektu

Tadej Maligoj > Načrtovanje uporabniških vmesnikov >Referenčni projekti